2023 වර්ෂයේ ආධාර ලබා දෙන ලද ප්‍රධාන සංවිධාන 10

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය පිහිටුවීම

රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ව්‍යාප්තිය

1970 දශකයේ අග භාගයේදී ඇති වූ ලිබරල් ආර්ථිකයේ වර්ධනයත් සමඟම විදේශ විනිමය රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීම්, වෙළඳ සහ සංචාරක සීමා කිරීම් මෙන්ම විදේශීය රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සංඛ්‍යාවේ විශාල වර්ධනයක් ද ඇති විය. විදේශ ආධාර ගලා ඒමත් ප්‍රජා සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය පුළුල් වීමත් සමඟම රට තුළ තවදුරටත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ව්‍යාප්ත වීම සිදු විය. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රජය වෙනුවෙන්සුවිසල් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ නිසාත්, එවායේ පරාර්ථකාමී ස්වභාවය නිසාත්, එම සංවිධානවල පැවැත්ම සහ ක්‍රියාකාරිත්වය රජය විසින් පිළිගනු ලැබීය.
රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ක්‍රියාකාරිත්වය පාලනය කරන නිශ්චිත නීති සහ රෙගුලාසි මින් පෙර ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොතිබුණි. නමුත් 1980 දී රජය විසින් ස්වේච්ඡා සමාජ සේවා සංවිධාන (ලියාපදිංචිය සහ අධීක්ෂණ) පනත පනවන ලද අතර එමගින් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීමේ සහ ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට කටයුතුකරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, මෙම පනත දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවූ අතර රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම නිසි ලෙස සිදු නොවීය. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, මහජනතාව සහ ඇතැම් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින්ම සිය සංවිධානවල නම්‍යශීලීභාවය සහ ස්වයං පාලනය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සහ මුදල් අවභාවිතය පිළිබඳව හඬ නැගීය. සත්‍යවශයෙන්ම, සමහර රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලට එරෙහිව ඔවුන්ගේ සේවකයින් සහ වෙනත් ආයතන විසින් පැමිණිලි කරනු ලැබූ අවස්ථා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනය, සුබසාධනය සහ සමාජ ප්‍රගතිය සඳහා රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල වාර්ෂික දායකත්වය

2023 වර්ෂය සඳහා පුරෝකථනය කළ පිරිවැය
රු.31,627,316,473.96
2022 වසර සඳහා අරමුදල් ප්රවාහය
රු.18,041,178,170.80
images/joomlart/features/target1.png#joomlaImage://local-images/joomlart/features/target1.png?width=512&height=512

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ක්‍රියාකාරී රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම, ඔවුන් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කිරීම සහතික කිරීම

images/joomlart/features/vision.png#joomlaImage://local-images/joomlart/features/vision.png?width=512&height=512

දැක්ම

ජාතික ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ රටේ සංවර්ධනයට සක්‍රීයව දායක වන ජවසම්පන්න සහ බලපෑම් සහගත රාජ්‍ය නොවන අංශයක් ශ්‍රී ලංකාව තුල නිර්මාණය කිරීම.

නවතම පුවත්
Apr 30, 2024

දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්/ ලේඛකාධිකාරි ගේ අංක VSSO/NGO/REG/Circular/01 හා 2024.04.25 දිනැති ලිපිය මඟින්...

වැඩිදුර කියවන්න …

Mar 12, 2024

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිලිබඳ වෙබ් අඩවිය ජන ගත කිරීම

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිලිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලයේ කාලයක් තිස්සේ අඩුපාඩුවක්ව පැවති යාවත්කාලින වන වෙබ්...

වැඩිදුර කියවන්න …

Dec 16, 2023

තොරතුරු එක්රැස් කිරීම 2024

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලට පහසුකම් සැලසීම සඳහා සිය...

වැඩිදුර කියවන්න …

logo202403
14 වන මහල, සුහුරුපාය, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන (+94) 112877376
ෆැක්ස් : (+94) 112884612
විද්‍යුත් තැපෑල: ngosecretariat.gov@gmail.com